การทำงานในนต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาตินั้นแตกต่างจากการทำงานในต่างประเทศเนื่องจากว่าเอกสารที่ทมากกว่า และ ยังมีนในเรื่องของการขอใบอนุญาตด้วยเช่นกัน นั้นจึงทำให้ในเรื่องของการทำงานในต่างประเทศนั้นมีหลากหลายคนนั้นเกิดความสงสัยกันอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะมากันถึงในเรื่องของ คำถามของ “work permit” กันว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างที่หลากหลายคนนั้นสงสัย   จำเป็นต้องขออนุญาต Work permit หรือไม่   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการขออนุญาตินั้นหลากหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่ามีความจำเป็นต้องขออนุญาติหรือไม่ คำตอบคือ…